Samlingen på vestkant-trial

Samlingen på vestkant-trial starter fredag kl 17:00.

Vi møter på grusbanen. Lørdag starter vi kl 10:00