Priser

 • Utøvermedlemskap

  Kr 1100,-

 • Familierabatt

  kr 550,-

 • Containerleie

  kr 600,- Pr. År

 • Støttemedlem

  kr 200,-

 • Leie av sykkel m/utstyr

  Kr 2500,- for leie av sykkel, hjelm og ryggskinne. Mer info om kurs finnes under informasjon siden.

Utøvermedlemsskap inneholder kr 200,- medlemskontingent, kr 400,- trenigsavgift, kr 500,- baneleie.

Ønsker du å ha sykkelen din stående i klubben mellom treningene er dette mulig ved å leie plass. Ta kontakt med styret.

Familierabatt: I familier med flere utøvere betales full pris for første utøver, nummer to betaler halv pris.