Årsmøte for VKT’s medlemmer 20. Mars 2017

Tid: kl 1800 Dato: 20.03.2017 Sted: Sandgotna skole Årsmøte agenda er: 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling 3. Velge møteleder, referent, 2 representanter til underskrift av protokoll 4. Godkjenning av styrets beretning 5. Godkjenning av regnskapet 6. Behandle innkomne saker 7. Fastsette neste års kontingent 8. Godkjenning av neste års budsjett 9. Valg av styret for 2017 10. Orienteringssaker Dersom … Read More

Trener 1 kurs – Bergen 17-19. Mars

Hei alle sammen. Vi informerer hermed om Trener 1 kurs i Bergen. Sted: Elvetun (Vestkant Trial sine lokaler). Dato: 17.-19. mars. Fredag: kl.12.00-20.00 Lørdag: kl.09.00-20.00 Søndag: kl. 09.00-18.00 (Det kan bli noe justering av tidspunktene). Dette er en super anledning til å ta trener 1 kurs, og vi er heldig som har fått mulighet til å ha dette i Bergen. … Read More

Generell informasjon

Generell informasjon: Det er oppstart i morgen klokken 18.00 for nybegynneren. Det blir informasjon og utdeling av utstyr til dem. Det blir kjøring etter påsken. NB er fremdeles ledige plasser, spre budskapet til alle kjente. Connie,