Klubb regler

Medlemskap
Det kan søkes medlemskap i Vestkant Trial fra det året man fyller 5 år.

Medlemmer under 18 år skal ha med seg ledsager så lenge kjøretrening pågår.
Ledsager skal hele tiden være tilstede under trening.

Som medlem har man plikt til å møte presis til treningene, og være med gjennom hele
treningen, på de aktiviter som står på dagsorden.

VKT er tilknyttet Norges Motorsportforbund (NMF) og Norges Idrettsforbund (NIF), og
følger de regler som forbundene har.

BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER I KLUBBMILJØET FØRER TIL
UTELUKKELSE.

Negativ adferd vil det bli reagert på.

Trialsykler og utstyr.
Medlemmer som har egne sykler er selv ansvarlig for disse, og må selv stå for reparasjoner og
utgifter til deler og drivstoff.

Medlemmer som bruker klubbsykler plikter å behandle disse med vanlig forsiktighet, og etter endt trening være med på renhold og vedlikehold av syklene. Kontrolliste over feil og mangler skal fylles ut hver gang syklene har vært i bruk. Listen skal følge sykkelen når den er klar.

Hansker, hjelm og støvler som dekker skinnlegg, er påbudt. (Hansker til 16 år). Uten kjøreutstyr i orden, blir det ingen kjøring.

Medlemmenes plikter
Alle medlemmene skal delta aktivt i å rydde, holde orden på fellesrom, garderobe, verksted og trialbane.
Alle medlemmene skal delta som medhjelper i det sosiale fellesskapet.
Alle medlemmene skal rette seg etter trener/aktivitetsleders instrukser.
Alle medlemmene skal til enhver tid holde seg orientert om de oppslag som er hengt opp på veggen til kontoret og nettsiden.
Alle som er oppsatt som låsevakt/lunsjvakt, er selv pliktig å få byttet den, om tidspunktet ikke skulle passe.

Kjøring/trening
All kjøring på Elvetun og på gangstier er forbudt.
Før og etter trening til trialbanen, startes kun sykler med tillatelse fra ansvarlig trener.
Kjøring til og fra treningsbanen gjøres kun på ansvarlig treners anvisninger, og kun med følgebil.
Frikjøring skal kun forekomme på anvist område.
Ved organisert trening skal kjøring utenom aktiviteteten/seksjonen IKKE forekomme uten at aktivitetsleder har gitt tillatelse.
Stor fart og rusing, uansvarlig kjøring skal ikke forekomme.
Spinning på banen er ulovlig, du kan risikere å måtte parkere sykkelen
Kjøring på asfalt skal ikke forekomme, utenom kjøring til og fra ett treningsområde.
Foreldre skal delta som minere og hjelper under trening. Skal ikke overstyre trener.
Trening kan kunne forekomme dersom utøver har betalt lisens. Må forevises til aktivitetsleder første trening som utøver møter på. (dette er pga. forsikring til utøver).

IKKE MINST, VIS HENSYN

DET VIL BLI REAGERT PÅ OVERTREDELSER.

Styret,