Årsmøte 2018

Tid:   kl 1800

Dato: 21.03.2018

Sted:  Sandgotna skole

Årsmøte agenda er:

1. Godkjenne stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling

3. Velge møteleder, referent, 2 representanter til underskrift av protokoll

4. Godkjenning av styrets beretning

5. Godkjenning av regnskapet

6. Behandle innkomne saker

7. Godkjenning av neste års budsjett

8. Valg av styret for 2018

9. Orienteringssaker

Dersom dere har noen saker som skal tas opp på årsmøtet må disse være styret i hende 14 dager før møte.

Påmelding kan sendes til styret@vestkanttrial.no innen kl. 15.00 den 14.03.2018.

Velmøtt!

Hilsen Styret