Årsmøte for VKT’s medlemmer 20. Mars 2017

Tid: kl 1800
Dato: 20.03.2017
Sted: Sandgotna skole

Årsmøte agenda er:

1. Godkjenne stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling
3. Velge møteleder, referent, 2 representanter til underskrift av protokoll
4. Godkjenning av styrets beretning
5. Godkjenning av regnskapet
6. Behandle innkomne saker
7. Fastsette neste års kontingent
8. Godkjenning av neste års budsjett
9. Valg av styret for 2017
10. Orienteringssaker

Dersom dere har noen saker som skal tas opp på årsmøtet må disse være styret i hende 14 dager før møte.

Påmelding kan sendes til evianns@live.no innen kl. 15.00 den 15.03.2017.

Vel møtt!

Hilsen Styret