Årsmøte 2016

Tid: kl 1800
Dato: 08.03.2016
Sted: Klubbhuset Elvetun – foreløpig adresse

Årsmøte agenda er:

  1. Godkjenne stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling
  3. Velge møteleder, referent, 2 representanter til underskrift av protokoll
  4. Godkjenning av styrets beretning
  5. Godkjenning av regnskapet
  6. Behandle innkomne saker
  7. Fastsette neste års kontingent
  8. Godkjenning av neste års budsjett
  9. Valg av styret for 2016
  10. Orienteringssaker

Dersom dere har noen saker som skal tas opp på årsmøtet må disse være styret i hende 14 dager før møte.

Påmelding kan sendes til linda.mathisen@bkk.no innen kl. 15.00 den 02.03.2016 pga eventuell matservering.

Vel møtt!
Hilsen Styret

 

Innkalling PDF
Årsmøteinnkalling_2015