Dugnad Kokstad Torsdag 26 og fredag 27 kl 17,00

Alle klubbene oppfordres og hjelpe til da Kokstad har litt lite aktive for tiden.
Håper mange kan stille.
Vi trenger hjelp til bygging av seksjoner.