Tilleggsregler HC3, 10 september hos Vestkant-Trial

Kun påmeldte førere er tillatt å kjøre på området under stevnet, uten at spesielle tillatelse er gitt av stevnelederen.

Det er ikke anledning til å melde på mekanikere (hjelperytter) eller lagledere.

Ingen kjøring på parkeringsplassen/depot, sykkelen må leies. Kjøring ellers i området skal skje med rolig og avpasset fart.

Ingen kjøring etter innlevert siste kort.

Bruk av rusmidler i Depotet / Trial området medfører bortvisning og/eller utestengning fra løp

KJØRETID PR. SEKSJON: 1:30 min pr. seksjon

Dette løp arrangeres i full overensstemmelse med FIM’s internasjonale reglement (SC), NMF’s nasjonale løpsreglement (NLR), spesialreglement for trial (SR), samt disse tilleggsregler. Se også tidligere utsendt «Infoblad».